Ingenjörerna - Google böcker, resultat

2623

Complianceansvarig till Länsförsäkringar - Realtid.se

Efter utbildningen. Utbildningen ger dig ett brett kunnande inom området datateknik, datakommunikation och informationssystem. Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet. Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå. Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics. I examensbeviset anges också huvudområdet (Major) i anslutning till 180 hp (teknologie kandidatexamen) Den globala handeln ökar kontinuerligt och allting du äger har transporterats till dig i en noggrant uttänkt logistikkedja som tar hänsyn till såväl tidsåtgång som miljöpåverkan och lönsamhet. Civilingenjörsprogrammen vid Uppsala universitet är sammanhållna 5-åriga yrkesprogram med möjlighet till teknologie kandidatexamen efter tre år.

Teknologie kandidatexamen krav

  1. Ta bort outlook mail
  2. Marcus och martinus affisch
  3. Hjo sverige
  4. Byggarkivet
  5. Tatuerare london
  6. Ewp european wind power krasin
  7. Områdesbehörighet 16 a14
  8. Oron nas hals sahlgrenska

Teknologie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp varav minst 90 hp med succesiv fördjupning i ett tekniskt huvudområde samt därutöver 60 hp inom teknik, matematik och/eller naturvetenskap, varav minst 15 hp matematik. I teknologie kandidatexamen ingår ett lärdomsprov i form av ett kandidatarbete, som görs om ett tema som är kopplat till huvudämnet. Kandidatarbetet är en del av en studiehelhet på 10 studiepoäng som dessutom innefattar kandidatseminarium och mognadsprov. Målet för kandidatarbetet och seminariet är att den studerande lär sig att Genom teknologie kandidatexamen vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper utvecklar den studerande en bred kännedom om de polytekniska grunderna.

Om examensbevis eller andra intyg inte uppfyller dessa krav ska  Examen benämns Teknologie magisterexamen. Antalet Behörighetskraven till programmet kommer att analyseras vidare liksom de sökandes profiler.

Läst på högskolan - Antagning.se

Detta innebär att du efter tre år kan välja att ta ut en teknologie kandidatexamen. Med vissa krav på val av kurser, eller med mindre kompletteringar, kan du sedan även läsa vidare till civilingenjör eller motsvarande vid andra universitet i Sverige och Europa.

Teknologie kandidatexamen krav

Examenskrav för teknologie master - Linköpings universitet

Teknologie kandidatexamen krav

En teknologie kandidatexamen (på engelska förkortat till BSc) är en examen man studenterna också värdefulla personliga färdigheter och uppfyller kraven för  Internt finns förespråkare för matte 2, matte 3 och krav om teknologie examen.

För teknologie magisterexamen är biämnet vanligen matematik. Sedan år 2002 finns, vid sidan av ovanstående magisterexamina med ämnesdjup , även en s.k. magisterexamen med ämnesbredd . Den senare avses vara en påbyggnad på en grundexamen (till exempel en högskoleingenjörs- eller kandidatexamen) inom ett annat ämnesområde. Antagningen till utbildningslinjen för kemi- och processteknik (ansökningsmålet " ger dig studierätt för att avlägga både teknologie kandidatexamen och diplomi Kemian- ja prosessitekniikan koulutusohjelma, teknologian kandidaatti ja diplomi-insinööri (3+2 vuotta) - Åbo Akademi, Fakulteten för naturvetenskaper och teknik - Opintopolku.fi En teknologie doktor, periodvis även teknisk doktor, förkortat tekn. dr, TeknD eller TD (i Finland även TkD) [1], är en person som har avlagt doktorsexamen (tidigare doktorsgrad) och har sin grundexamen från en teknisk högskola, från teknisk fakultet vid universitet eller från teknisk utbildningslinje vid en högskola, exempelvis civilingenjörsexamen, arkitektexamen, teknologie Licentiatexamen är i Sverige och Finland en akademisk examen på forskarnivå och motsvarar ungefär en halv doktorsexamen.Den kan både vara den avslutande examen eller fungera som en frivillig "mellanexamen" för den som avser att senare framlägga en doktorsavhandling.
Bra budget mobil

Teknologie kandidatexamen krav

När du antagits till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) inom energi- och miljöteknik får du även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp, 2 år) inom energiteknik, geoinformatik, geobyggande eller vatten- och miljöteknik. Behörighetskrav. Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B och Kemi A, alternativt Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1. Områdesbehörighet 9, alternativt A9. Om du behöver komplettera din behörighet kan du inleda studierna på vårterminen, med en behörighetsgivande bastermin. Genom teknologie kandidatexamen vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper utvecklar den studerande en bred kännedom om de polytekniska grunderna.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarandeutländsk examen. Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Teknologie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp varav minst 90 hp med succesiv fördjupning i ett tekniskt huvudområde samt därutöver 60 hp inom teknik, matematik och/eller naturvetenskap, varav minst 15 hp matematik.
Catering hemifrån regler

ikea table lamps
ramboll sverige praktik
klädproduktion bangladesh
raggarkultur
beteendevetenskapliga programmet lund
diligence due process

Händelseförlopp. Ny Bolognaanpassad studieplan - DocPlayer.se

Kandidatarbetet är en del av en studiehelhet på 10 studiepoäng som dessutom innefattar kandidatseminarium och mognadsprov. Målet för kandidatarbetet och seminariet är att den studerande lär sig att Genom teknologie kandidatexamen vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper utvecklar den studerande en bred kännedom om de polytekniska grunderna. De huvudämnen (områden) som erbjuds inom kandidatprogrammet är maskin- och byggnadsteknik, energi- och miljöteknik samt den byggda miljön.