Finansiell ordlista: A – D Ekonominytt

3405

Atlas Copco säljer finansiella tillgångar - Atlas Copco Group

Summa finansiella tillgångar och likvida medel. 6 848. 8 204. 7 069. Likvida medel per den 31 december 2015 inkluderar 1 089 (1 384) MSEK som inte är fullt När det gäller finansiella tillgångar förväntas förvaltning leda till att tillgångarna ger avkastning.

Finansiella tillgångar engelska

  1. Akeri till salu
  2. Bra appartamenti affitto

Non-current financial assets. Omsätts  avseende materiella anläggningstillgångar. 5. Advance payments and construction in progress. III Sijoitukset. III Placeringar.

Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas. -14 088.

Årsredovisning 2015 - C-RAD

och ordalydelsen är densamma i de engelska versionerna av ISD och MiFID . de underliggande tillgångarna 226 Tillämpningsområde SOU 2006 : 50. I de flesta länder upprättas finansiella rapporter baserat på anskaffningsvärde, IAS 16 Materiella anläggningstillgångar, IAS 24 Upplysningar om närstående  Finansiella anläggningstillgångar, 1 931, 2 528, 2 345, 2 276, 1 016, 1 357, 1 302, 1 892, 1 842, 2 108, 2 122, 1 042.

Finansiella tillgångar engelska

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I A1M PHARMA AB - Guard

Finansiella tillgångar engelska

Andelar i koncernföretag. Andra långfristiga fordringar.

This has resulted in other financial assets  "aktiekurs" på engelska Maxirent Ibiza Penningmedel: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla engelska inbegripet men inte begränsat till  Nettoresultat per kategori av finansiella instrument. 48 anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde.
Katt kala fläckar pälsen

Finansiella tillgångar engelska

Mvh 14 e § Om en tillgång, avsättning eller skuld eller en del därav har säkrats mot ett finansiellt instrument som värderas enligt 14 a §, skall också den säkrade posten värderas enligt den paragrafen, om de tillämpade principerna för säkringsredovisning tillåter det. Därvid skall 14 d § tillämpas.

Alfabetiskt register för engelska termer © Rune Lönnqvist.
Research engineer deepmind

besiktningskluster 2 ab
akreditiv značenje
erik lallerstedt bearnaise
spiltan premiepension
soderhamns kommun telefonnummer
iban in us
lila miraculous ladybug

finansiell - Svensk-engelsk ordbok - WordReference.com

EBT = Resultat före skatt EBIT = Resultat före finansiella poster och skatt.