Grundläggande forskningsetiska riktlinjer - Uppsala universitet

7820

Forskarna välkomnar terapeutisk kloning - Ny Teknik

Etiska riktlinjer för palliativ sedering i livets slutskede (2016) Etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och avbryta livsuppehållande behandling (2007) SLS publicerar även etiska uttalanden kring viktiga och aktuella ämnen som ett stöd kring det egna ställningstagandet och förhållningssättet: etiska riktlinjer avstÅ/avbryta livsuppehÅllande behandling 10 april 2018 l Om det inför två till synes likvärdiga alternativ är svårt att veta vad som är rätt, fortsätt då att söka efter de skäl som i slutändan avgör om den livsuppehållande behandlingen avbryts 5 För några år sedan i juni månad sprang jag 42 195 meter på stum asfalt i huvud-staden. Det var ansträngande och ganska monotont men samtidigt fick jag till- Våra etiska riktlinjer beskriver grundprinciperna för vårt personliga uppträdande och våra affärsseder. De utgör ett ramverk som ska säkerställa att vi agerar i enlighet med relevant lagstiftning, interna riktlinjer och våra värderingar – hållbarhet, pålitlighet och förmåga att tillvarata möjligheter. förebygga etisk stress eller samvetsstress. Detta kan med fördel vävas ihop med vårdgivarens värdegrundsarbete och val av etiska principer, t.ex. nyttoetik, rättviseetik eller autonomi. Fler exempel kan hämtas från ICN:s etiska koder.

Vetenskapsradets etiska riktlinjer

  1. Rim o ramsor förskolan
  2. Strombergs revisionsbyra
  3. Vad hander om rantan hojs

principen är densamma som i forskningsetiska delegationens nuvarande anvisningar från 2002. Regleras av både lagar, koder och etiska riktlinjer. CODEX drivs av Vetenskapsrådet i samarbete med Centrum för forsknings- & bioetik vid Uppsala  är förenlig med Vetenskapsrådets etiska rekommendationer, samt att etisk Läs mer om RJ:s riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig  I detta avseende har Vetenskapsrådet och framtagandet av deras etiska riktlinjer spelat stor roll. Stamceller är den typ av omogna celler som ger upphov till alla  Helsingforsdeklaration. Etiska principer för medicinsk forskning som omfattar människor Övriga rele- vanta riktlinjer i denna deklaration skall följas.

24 organisatoriska, ekonomiska, politiska och etiska förutsättningar hos olika intressenter.

Återkoppling i analoga och digitala klassrum:

Forskaren har nämligen ytterst själv ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel. Forskningsetisk reflektion måste vara en I Sverige har Vetenskapsrådet sammanställt en skrift som heter God forskningssed, som resonerar om hur relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer aktualiseras i forskningsarbetet. Syftet är att orientera, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar, så att forskare och forskarstuderande lättare ska kunna fatta genomtänkta forskningsetiska beslut. 729G40 Kandidatuppsats Etiska principer .

Vetenskapsradets etiska riktlinjer

4. Oredlighet i forskning Medarbetarwebben

Vetenskapsradets etiska riktlinjer

Enligt APA:s etiska riktlinjer ska privata relationer med patienten undvikas om det kan utmana kompetens, effektivitet och objektivitet i bedömning och terapi (Malone & Dyck, 2011). Det är dock inte otillåtet. Att undvika dilemmat visade sig försvåras om exempelvis familjen blir nära vän med en patient. Det vill Vetenskapsrådets etikkommitté ändra på genom att diskutera etiska riktlinjer för den nya tekniken. Kommitténs ordförande, Göran Hermerén, menar att det behövs en öppen och förtroendefull dialog, där olika delar av samhället deltar och där man tar oron på allvar. Vetenskapsrådet - forskningsetiska principer.

förebygga etisk stress eller samvetsstress. Detta kan med fördel vävas ihop med vårdgivarens värdegrundsarbete och val av etiska principer, t.ex. nyttoetik, rättviseetik eller autonomi.
Hur tränar jan olov persson

Vetenskapsradets etiska riktlinjer

När du söker bidrag från Vetenskapsrådet ska du redovisa hur du planerar att hantera etiska frågor som uppstår i din forskning.

Vad som sägs i dessa Etiska riktlinjer för palliativ sedering i livets slutskede (2016) Etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och avbryta livsuppehållande behandling (2007) SLS publicerar även etiska uttalanden kring viktiga och aktuella ämnen som ett stöd kring det egna ställningstagandet och förhållningssättet: De etiska riktlinjerna syftar till att grundlägga en sund bankverksamhet, skapa förtroende hos kunder och allmänhet för banken och dess värderingar samt ge stöd till medarbetarna.
Sommarjobb kyrkan skutskär

svt nyheter hällefors
id06 aktivera kort
canada immigration news
kriminologi program malmö
anemi på engelska
visma employee norge

Vetenskapsrådet Archives - Vetenskap & Allmänhet

Enligt instruktionen ska Vetenskapsrådet bla ”ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas vid forskning och förmedla information om forskningsetiska frågor”. Etik handlar inte om lagar och regler.