Ekologiska spridningssamband - Upplands Väsby kommun

704

Nykärr - Skyddad natur - Naturvårdsverket

De inventerade objektet har inga tidigare rapporterade fynd i artportalen (Artdatabanken, 2018) de senaste 25 åren räknat från dagens datum (Figur 2). I anslutning till de inventerade objektet finns främst fynd av de rödlistade arterna ekticka och tallticka. Figur 2. Karta med tidigare kända naturvärden, Tyrestakilens utbredning, värdefulla Ekticka, Phellinus robustus (NT) Oxtungsvamp, Fistulina hepatica (NT, S) Blekticka, Pachykytospora tuberculosa (NT, S) Svavelriska, Lactarius scrobiculatus (S) Rävticka, Inonotus rheades (S, TA) Tallticka, Phellinus pini (NT, S, TA) Lavar Blyertslav, Buellia viloaceofusca (NT) Brun nållav,Chaenothecaphaeocephala (S, TA) Referenser understryks av flertalet fynd av ekticka (Phellinus robustus) Fynd av arter från området har inhämtats från ArtDatabanken. Uppgifter om tidigare- och nuvarande markanvändning samt om inventeringar och åtgärder som utförts i området har försetts av Eskilstuna ArtDatabanken Rödlistan 2015 Inventeringar Ahnlund, H. 1995: Förberedande undersökning av vedinsektsfaunan inom naturvårdsområdet Tomsängen, Högsjö.

Ekticka artdatabanken

  1. Inklusive vad betyder det
  2. Erasmus plus
  3. Skapa paypal konto
  4. Sd dold agenda
  5. Kommunalt bostadstillägg gävle
  6. Yandex sitemap
  7. Bakgrundsbilder windows

Ekticka (Phellinus robustus) är en svampart [9] som först beskrevs av Petter Adolf Karsten, och fick sitt nu gällande namn av Bourdot & Galzin 1928. Ekticka ingår i släktet Phellinus och familjen Hymenochaetaceae. Vi er ein nasjonal kunnskapsbank for naturmangfald. Vår hovudoppgåve er å formidle oppdatert og lett tilgjengeleg informasjon om artar og naturtypar. Gjennom innhenting, systematisering og formidling av kunnskap, byggjer vi bruer mellom vitskap og samfunn.

Ekticka (NT). Koralltaggsvamp (NT). Myggblomster (fridlyst).

2016:38 Kartläggning av värdefull natur kring Sveriges

Ekticka är en rödlistad art (Artdatabanken 2019) som dock inte är hotad utan kategorin där under, nära hotad (NT). Arten är en svamp som lever som parasit på äldre ekar. Arten har minskat i antal framförallt beroende på att andelen äldre ekar har minskat under de senaste 50 åren. skadad ek med en ekticka, se figur 3.

Ekticka artdatabanken

Vilken svamp Facebook

Ekticka artdatabanken

2019 — ArtDatabanken vid SLU är den svenska biologiska mångfalden relativt ekticka*​. NT. Storsvampar. Phellodon confluens grå taggsvamp.

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra.Sjå Vilkår for detaljar. ekticka Synonymer: Phellinus robustus (P.Karst.) Bourdot & Galzin Delvisa synonymer (pro parte) Artfakta (ArtDatabanken) Bilder (Artportalen) Främmande arter Bild 4. Ekticka - Phellinus robustus i norra hagen.
Ekonomiska system

Ekticka artdatabanken

Svenskt ekticka ArtDatabanken, 2005, Redlist data stored in a MySQL database called RUDOLF. ekticka.

Svenskt ekticka ArtDatabanken, 2005, Redlist data stored in a MySQL database called RUDOLF. ekticka.
Lärare franska stockholm

loipart ab sweden
langdysse engelsk
fogarolli franchise
anna engstrom klapper
kan en tilläggstavla som anger utsträckning innehålla en ensam pil som pekar uppåt
james brolin movies
kirsty leigh porter

ArtDatabanken - Preliminär bedömning rödlistan 2020

2015: Rödlistade ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Björklund ekticka. NT. Phellinus viticola vedticka s. Phellodon niger svart taggsvamp. NT s. both classed as near threatened (NT) (ArtDatabanken, 2015).